Pisz, dnia 21 lipca 2021 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu informuje, że w związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących przebudowy dróg powiatowych, od lipca 2021 r. mogą wystąpić lokalne utrudnienia w ruchu drogowym w miejscu prowadzenia robót.

Roboty budowlane dotyczą następujących inwestycji:

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670N Pisz – Rybitwy – DK Nr 58 (Kaliszki)
  od km 12+207 do km 13+428,60 odcinek Giętkie – do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1672N;

 2. Przebudowa ul. Lipowej w Piszu od km 0+000 do km 0+157,23;

 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704N DK Nr 16 – Strzelniki – Rostki Skomackie od km 0+734,37 do km 2+920;

 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654N Zdunowo – droga powiatowa Nr 1648N od km 0+423 do km 2+165.

Termin realizacji zadań inwestycyjnych – do dnia 06 grudnia 2021 r.

Do dnia zakończenia robót budowlanych ruch drogowy odbywał się będzie zgodnie
z zatwierdzonymi i wprowadzonymi czasowymi organizacjami ruchu.


Pisz, 6 sierpnia 2020 r.

Rozpoczęto prace nad opracowaniem projektu strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030. Obszar Funkcjonalny Południowe Mazury tworzą cztery powiaty: piski, szczycieński, nidzicki i działdowski. W ramach strategii wypracowane zostaną wspólne kierunki rozwoju dla całego obszaru Południowych Mazur. Jedną z możliwości wspólnych działań inwestycyjnych jest poprawa dostępności komunikacyjnej Południowych Mazur, w tym powiatu piskiego.

W związku z pracami nad projektem strategii proszę o wzięcie udziału w anonimowym sondażu. Ma on na celu zebranie opinii mieszkańców powiatu piskiego na szereg tematów związanych z problemami i potrzebami rozwojowymi w powiecie piskim. Państwa ocena posłuży do zidentyfikowania problemów i opracowania kierunków rozwoju powiatu piskiego. Stanowić również będzie punkt wyjścia do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację celów określonych w wyniku badania.

W celu dotarcia do jak największej liczby osób będę wdzięczny za zamieszczenie informacji nt. badania (w załączeniu) oraz linku do ankiety na Państwa stronie internetowej / profilu społecznościowym. Liczę również, że wezmą Państwo udział w badaniu oraz poinformują Państwo i zachęcą do tego pracowników Państwa jednostki.

Link do ankiety https://ankieta.deltapartner.org.pl/mazury_mieszkancy. Czas na wypełnienie ankiety: do 20 sierpnia br. Ankieta oraz informacja nt. badania dostępne są również na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl.

W przypadku dodatkowych pytań, osobami do kontaktu ze strony Starostwa Powiatowego są p. Aneta Ofman p.o. Naczelnika Wydziału Promocji tel. 874254760 aneta.ofman@powiat.pisz.pl oraz Elżbieta Czaporowska tel. 874254762 promocja@powiat.pisz.pl.


Pisz, dnia 31 lipca 2020 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu informuje, że w związku z rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących przebudowy dróg powiatowych, od sierpnia 2020 r. mogą wystąpić lokalne utrudnienia w ruchu drogowym.

Roboty budowlane dotyczą następujących inwestycji:

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698N DK Nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty
  – Ublik – DK Nr 63 od km 8+660 do km 12+508, odcinek Ublik – DK Nr 63

Termin realizacji zadania: do dnia 27 maja 2021 r.

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873N od DP Nr 1660N (Szkody) – Długi Kąt
  – Kowalewo od km 3+600 do km 6+764, odcinek Długi Kąt – Kowalewo

Termin realizacji zadania: do dnia 27 maja 2021 r.

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4603N – ulicy Jagiełły w Piszu od km 0+004,16 do km 0+655,29

Termin realizacji zadania: do dnia 16 listopada 2020 r.

Do dnia zakończenia robót budowlanych ruch drogowy odbywał się będzie zgodnie
z zatwierdzonymi i wprowadzonymi czasowymi organizacjami ruchu.