Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszego Kolegi, Przyjaciela, wieloletniego Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

Leszka Skolimowskiego

 

Śmierć Leszka jest wielkim ciosem, nie ma słów by opisać żal i szczere współczucie.

Pogrążonym w żałobie Rodzinie i Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia.

 

                                                                                                   Dyrektor i pracownicy

Powiatowego Zarządu Dróg

                                                                                                              w Piszu


INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu informuje, że w związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi powiatowej – ulicy Mazurskiej w Piszu wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego, od 27 września 2023 r. mogą wystąpić lokalne utrudnienia w ruchu drogowym w miejscu prowadzenia robót.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego – do dnia 06 czerwca 2024 r.

Do dnia zakończenia robót budowlanych ruch drogowy odbywał się będzie zgodnie
z zatwierdzonymi i wprowadzonymi czasowymi organizacjami ruchu.


INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że decyzja Starosty Piskiego nr WZB.6740.I.7.2022 z dnia 31 października 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.  „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 11+200” została w całości uchylona przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego po wniesieniu odwołania i przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W związku z powyższym roboty budowlane zostały wstrzymane, a obecnie trwają prace związane z zabezpieczeniem terenu budowy w celu  zminimalizowania utrudnień spowodowanych zaistniałą sytuacją i umożliwieniem korzystania z infrastruktury drogowej wszystkim użytkownikom drogi.

Informujemy ponadto, że dołożymy wszelkich starań, aby już w sierpniu 2023 roku uzyskać ponownie decyzję zezwalającą na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności i wznowić roboty budowlane.

W czasie wstrzymania robót budowlanych ruch drogowy odbywał się będzie zgodnie
z zatwierdzonymi i wprowadzonymi czasowymi organizacjami ruchu.

Dziękujemy za wyrozumiałość z powodu utrudnień spowodowanych zaistniałą sytuacją.

Plik: Informacja o utrudnieniach w ruchu.pdfPZD Pisz

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6
Tel. 87 423-28-07 lub 87 425-07-10
Fax. 87 423-24-22
E-mail: sekretariat@pzd.pisz.pl
ePUAP: (Kliknij tutaj aby przejść)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /PZDPISZ/SkrytkaESP