K O M U N I K A T

W związku z obowiązującym od dnia 3 listopada Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020r, realizowane będą zadania niezbędne do pomocy dla obywateli oraz inne zadania  wynikające z tych przepisów i potrzeb  urzędu.

            Wprowadza się następujące ograniczenia od dnia 3 listopada 2020r. :

– wnioski i pisma w sprawie uzgodnień, zajęć pasa drogowego lub innych sprawach  można przesyłać pocztą  listownie ,pocztą elektroniczną na adres: parkwaypzd@hot.pl lub poprzez e-puap na skrzynkę PZD Pisz;

–  wgląd do akt postępowań administracyjnych zostaje ograniczony. Osoby które chcą przed wydaniem decyzji uzyskać wgląd do akt ,proszone są o takim zamiarze powiadomić PZD w Piszu drogą telefoniczną lub elektroniczną. W takich przypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt;

– w sytuacjach wymagających kontaktu bezpośredniego z pracownikami Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu  ,dopuszcza się obsługę interesanta po uprzednim kontakcie telefonicznym i uzgodnieniu terminu i godziny wizyty.

Wizyta może odbyć się przy zachowaniu reżimu sanitarnego ,w maseczce z zakrytymi ustami i nosem  oraz dezynfekcji rąk płynem wystawionym w punkcje obsługi interesanta;

– obsługa odbywa się w godzinach 8:00-14:00 na specjalnym wyznaczonym stanowisku;

– we wszystkich sprawach urzędowych prosimy kontaktować się w w/w godzinach  pod numerem  87-423-28-07 lub fax 87-423-24-22. Pracownicy pokierują Państwa do pracowników merytorycznych z którymi zostaną ustalone zasady i terminy dalszego etapu realizacji zgłoszonej sprawy.

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy i apelujemy o wyrozumiałość spowodowaną zaistniałą sytuacją

 

Dyrektor PZD w  Piszu

Leszek Skolimowski


Ograniczenia w obsłudze klientów i interesantów PZD w Piszu

W związku z zagrożeniem koronawirusem wprowadzone zostały zmiany w obsłudze klientów Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu:

  • osobom, które mają do załatwienia sprawy w PZD Pisz, ale nie muszą przybyć osobiście polecamy składanie wniosków i pism pocztą tradycyjną, elektroniczną, poprzez e-puap. Dostęp do biura podawczego został mocno ograniczony,
  • pracownicy merytoryczni nie spotykają się z klientami do odwołania. Kontakt jest możliwy poprzez e-mail: parkwaypzd@hot.pl lub telefonicznie pod nr 87-423-28-07,
  • wpłaty należy dokonywać przelewem.

Przepraszamy za utrudnienia. Nasze działania mają na celu ochronę zdrowia mieszkańców pracowników Powiatu Piskiego.

O ograniczeniach wprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Piszu można poczytać na stronie: http://www.powiat.pisz.pl/

PZD Pisz

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6
Tel. 87 423-28-07 lub 87 425-07-10
Fax. 87 423-24-22
E-mail: parkwaypzd@hot.pl
ePUAP: (Kliknij tutaj aby przejść)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /PZDPISZ/SkrytkaESP